Heel, Gerardus Henricus van

J. Charité en A.J.C.M. Gabriels (eindred.), Biografisch woordenboek van Nederland 4 (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, ’s-Gravenhage, 1994). Rijks Geschiedkundige Publicatiën, p. 178-179.

Bibliografische gegevens

Auteur Slagter, W.
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Voetbal
Persoon Puck van Heel
Nummer bibliografie 7364