Hedendaags kaatsen. De verwording tot een kille sport

De keatsfreon vol. 14 (2005), p. 40-42.

Bibliografische gegevens

Auteur Lettinga, Gerrit
Uitgave / /
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Friesland
Nummer bibliografie 1676