Harder, Johannes Lambertus de

Bosmans, J., e.a. (red.comm.), Biografisch woordenboek van Nederland 5 (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, ’s-Gravenhage, 2002). Rijks Geschiedkundige publicatiën, p. 168-170.

Bibliografische gegevens

Auteur Kooijmans, Marc
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Voetbal
Persoon Bertus de Harder
Nummer bibliografie 7360