Hans, Doe

J. Charité (red.), Biografisch woordenboek van Nederland 3 (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, ’s-Gravenhage, 1989). Rijks Geschiedkundige Publicatiën, p. 233-235.

Bibliografische gegevens

Auteur Hemels, J.M.H.J.
Categorie Biografische studies | Media, sportjournalistiek
Uitgave / /
Aantekeningen sportjournalist
Persoon Doe Hans
Nummer bibliografie 7358