Handel in doping. Een verkennend onderzoek naar de handel in dopinggeduide middelen in Nederland

Bibliografische gegevens

Auteur Koert, A.W.A. en R. van Kleij
Uitgave Arko / Nieuwegein / 1998
Aantekeningen 148 p., ill., lit.opg.
Nummer bibliografie 153