Haarlemsche Cricketclub Rood en Wit 1881-1991

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave Haarlemsche Cricket Club Rood en Wit / Haarlem / 1991
Aantekeningen [16] p.,illtab.
Sport Cricket
Plaatsnaam Haarlem
Nummer bibliografie 3942