Haarlem Basketball Week. Van toernooi tot evenement

Raymond Beaard, e.a. (red. en samenst.), Jump for joy. 50 jaar Nederlandse Basketball Bond. Een nostalgische terugblik met verhalen en foto’s (Nederlandse Basketball Bond, Bunnik i.s.m. Van Buuren Uitgeverij, Weert, 1997), p. 107-111.

Bibliografische gegevens

Auteur Nat, Jan van der
Uitgave / /
Sport Basketbal
Plaatsnaam Haarlem
Nummer bibliografie 3940