Haarl. Voetbalbond opgericht 23 October 1899 thans afdeling Haarlem van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond.

Programma van de feestelijke herdenking van het 50-jarig bestaan van de Bond

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave Druk: A. & W. de Mon / Haarlem / z.j. [1949]
Aantekeningen 32 p.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Haarlem
Nummer bibliografie 3982