Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging,1878,1938,1968.

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Haagsche Cricket Club

Bibliografische gegevens

Auteur Kooistra, K. en J. Nieuwenhuyzen Kruseman (samenst.)
Uitgave [Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging] / z.p. [Den Haag] / z.j. [1968]
Aantekeningen 126 p., ill.
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Den Haag, inclusief Scheveningen
Club Haagsche Cricket Club en H.V.V.
Nummer bibliografie 5236