Gymnastiekvereeniging “Hercules” Hengelo (O) Gedenkboekje 1895 -2 December- 1920

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave G.V. Hercules/H.L. Smit & Zn. / Hengelo / 1920
Aantekeningen 55 p., ill.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Hengelo
Nummer bibliografie 4612