Gymnastiek- en schermvereniging Concordia Haarlem 1886-1961. Programma van de viering van het 75-jarig bestaan

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / Haarlem / 1961
Aantekeningen 32 p., ill.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Haarlem
Nummer bibliografie 3959