Gymnastiek een Volkszaak

De lichamelijke opvoeding vol. 91, afl. 13 (november 2003), p. 610-613, afl. 14 (december), p. 646-649, vol. 92 (2004), afl. 8 (juli), p. 35-37, afl. 10 (september), p. 30-32 en afl. 11 (oktober), p. 38. Serie artikelen over de geschiedenis van de Vereniging van Gymnastiekonderwijzers in Nederland en haar pogingen de gymnastiek te populariseren. Periode: circa 1862-1914.

Bibliografische gegevens

Auteur Steendijk-Kuypers, J.
Uitgave / /
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Nummer bibliografie 613