Gymnasiasten schaak blad, orgaan van den Nederlandschen Gymnasiasten Schaak Bond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Nederlandsche Gymnasiasten Schaak Bond, later i.s.m. H.B.S.’ers Schaak Bond / Haarlem [etc.] / 1919-1923
Aantekeningen Totaal 3 afleveringen bekend. Niet verder verschenen.
Sport Schaken
Nummer bibliografie 6866