Gouden jubileum Limburgse Katholieke Gymnastiek Bond 1910-1960 te Maastricht op 10-15-16 en 17 juli 1960

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave [Limburgse Katholieke Gymnastiek Bond] / Maastricht / 1960
Aantekeningen [ongepag.], ill.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Limburg
Nummer bibliografie 5893