Gouden coaches. Een eeuw Olympische coaching in Nederland

Bibliografische gegevens

Auteur Böhm, Hans (hoofdred.) en Hanneke Toeset (eindred.)
Categorie Nederlandse Olympiërs
Uitgave Druk: SDU Grafische Bedrijf / z.p. / 2002
Aantekeningen 170 p., ill.
Nummer bibliografie 282