Go, tijdschrift van de Nederlandse Go- Bond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Nederlandse Go Bond, later Europees Go Centrum / Amsterdam, Amstelveen / 1960-…
Aantekeningen 4 x per jaar, later 6 x per jaar.
Sport Go
Nummer bibliografie 6645