Geschiedenis van Holland deel IIIB,1795 tot 2000

Bibliografische gegevens

Auteur Nijs, Thimo de en Eelco Beukers (red.)
Uitgave Hilversum / Verloren / 2003
Aantekeningen Sport: p. 549-551.Over (Noord- en Zuid-) Holland als bakermat van de moderne sport in Nederland.
Plaatsnaam Zuid-Holland
Nummer bibliografie 5104