Geschiedenis van Holland deel IIIB, 1795 tot 2000

Bibliografische gegevens

Auteur Nijs, Thimo de en Eelco Beukers (red.)
Uitgave Verloren / Hilversum / 2003
Aantekeningen Sport: p. 549-551. Over (Noord- en Zuid-) Holland als bakermat van de moderne sport in Nederland.
Plaatsnaam Noord-Holland
Nummer bibliografie 3408