Geschiedenis van de sportbeoefening in Nederland

K.H. van Schagen, e.a. Handboek der sporten deel 1 (Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1924), p. 11-65.

Bibliografische gegevens

Auteur Lauer, Leo
Uitgave / /
Nummer bibliografie 46