Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in Nederland

Bibliografische gegevens

Auteur Kramer, J.P. en J. Kugel
Categorie Overzichtswerken
Uitgave 4e druk, De Vrieseborch / Haarlem / 1974
Aantekeningen Jan Luiting Fonds 24. 123 p., ill., bibliogr. Oorspronkelijke uitgave: 1962.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Nummer bibliografie 591