Geschiedenis der ’s-Gravenhaagsche Cricket- en Football-Club 1878-1898 en der Haagsche Voetbal-Vereeniging 1883-1898.

Met Naamlijst van leden en oud-leden der beide vereenigingen

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave Druk: Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij / z.p. / z.j. [1898]
Aantekeningen 79 p., ill.
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Den Haag, inclusief Scheveningen
Club Haagsche Cricket Club en H.V.V.
Nummer bibliografie 5225