Geschiedenis der lichaamsoefeningen van de Oudheid tot heden

Bibliografische gegevens

Auteur Hecker, W.A. en A.Ch. Heyn
Categorie Overzichtswerken
Uitgave Sijthoff / Leiden / z.j. [1924]
Aantekeningen [IV], 316 p., ill.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Nummer bibliografie 587