Geschiedenis der Haarlemsche Cricket Bond over de jaren 1923 tot en met 1940

Bibliografische gegevens

Auteur Roggeband, A.W.
Uitgave / z.p. / z.j. [1944]
Aantekeningen [ongepag.], tab.
Sport Cricket
Plaatsnaam Haarlem
Nummer bibliografie 3950