Gehandicaptensport, maandblad over aangepast sporten

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften | Gehandicaptensport
Uitgave Nederlandse Invaliden Sportbond / Amersfoort / 1980-1985
Aantekeningen 11 x per jaar. Voortzetting van De NIS. Voortgezet als Sport op maat.
Nummer bibliografie 6451