Gedenkboekje van de Gymnastiekvereeniging Hercules,1895-1945

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / z.p. / 1946
Aantekeningen 39 p., ill.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Hengelo
Nummer bibliografie 4614