Gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Permanente Commissie voor het houden der jaarlijksche Franeker Kaatspartij

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Categorie PC Kaatsen ;> Sportevenementen
Uitgave Druk: Telenga / z.p. [Franeker] / z.j. [1928]
Aantekeningen 70 p., ill.
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Friesland
Nummer bibliografie 1695