Gedenkboekje bevattende enkele waardevolle bijdragen en een beknopte geschiedenis van de R.K. Voetbalvereniging “Racing Club Dordrecht”,1930 -October- 1955

Bibliografische gegevens

Auteur Michielse, W.H. (red.)
Uitgave / Dordrecht / 1955
Aantekeningen 20 p., ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Dordrecht
Nummer bibliografie 5401