Gedenkboek van den Koninklijken Nederlandschen Schaatsenrijdersbond bij het vijftig jarig bestaan, 1882-1932

Bibliografische gegevens

Auteur Laer Czn., G.W.A. van
Categorie Bonden
Uitgave Druk: v/h Ellerman, Hans & Co. / Amsterdam / z.j. [1932]
Aantekeningen 296 p., 154 p., ill. Bevat ook: Internationale Eislaufvereinigung, 1892 – 23 juli – 1932.
Sport Schaatsen
Nummer bibliografie 793