Gedenkboek van de Nederlandschen Schaatsenrijdersbond 1882-1907

Bibliografische gegevens

Auteur Schutter, J.A.
Categorie Bonden
Uitgave De Phoenix / Nijmegen / 1907
Aantekeningen 72 p.
Sport Schaatsen
Nummer bibliografie 794