Gedenkboek van de Amsterdamsche Voorwerkers Klasse en van den Amsterdamschen Turnbond, 1903-1923

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / z.p. / z.j. [1923]
Aantekeningen 27 p., ill.
Sport Golf
Plaatsnaam Amsterdam
Nummer bibliografie 3582