Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintigjarig bestaan van de Nederlandsche Dames Cricket Bond (1934 -27 jan.-1959)

Bibliografische gegevens

Auteur Brandenberg, S.M. en U. van Galen Last (red.)
Uitgave [Nederlandssche Dames Cricket Bond] / z.p. / z.j. [1959]
Aantekeningen 44p.
Sport Cricket
Nummer bibliografie 563