Gedenkboek, uitgegeven door de Medansche zwemvereeniging ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan op 9 maart 1934

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Categorie Medan , Nederlands-Indië
Uitgave Drukkerij Deli Courant / Medan / 1934
Aantekeningen 48 p., ill.
Sport Zwemmen
Nummer bibliografie 1404