Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van het zestig jarig bestaan van de R.K. gymnastiek- en schermvereeniging “De Eendracht”

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / Maastricht / 1936
Aantekeningen [64] p., ill.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Maastricht
Nummer bibliografie 6058