Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van het vijf en veertig jarig bestaan van de Surinaamse Voetbal Bond

Bibliografische gegevens

Auteur Samson, Eddy Ph. (e.a., red.)
Categorie Suriname
Uitgave z.n. / z.p. / z.j. [1965]
Aantekeningen 89 p., ill.
Sport Voetbal
Nummer bibliografie 1490