Gedenkboek ter herinnering aan het tien-jarig bestaan van den “Amsterdamsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding”, 1902-1912

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / z.p. / 1912
Aantekeningen .
Plaatsnaam Amsterdam
Nummer bibliografie 3511