Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Haagsche Voetbalvereeniging V.I.O.S. (Vooruitgang is Ons Streven) 1 juni 1914 1 juni 1964

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / z.p. / z.j. [1964]
Aantekeningen [ongepag.], ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Den Haag, inclusief Scheveningen
Nummer bibliografie 5301