Gedenkboek Maastrichtsche Voetbalvereeniging A.A.C.1917-1932

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave [A.A.C.] / Maastricht / 1932
Aantekeningen 52 p.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Maastricht
Nummer bibliografie 6066