Gedenkboek Koninklijke Watersportvereniging “De Kaag”. Uitgegeven juli 1985 t.g.v. het 75-jarig bestaan 1910-1985

Bibliografische gegevens

Auteur Nooteboom, Leen en Maarten van der Spek (samenst.)
Uitgave [Koninklijke Watersportvereniging De Kaag] / Leiden / 1985
Aantekeningen 96 p., ill., tab.
Sport Watersport
Plaatsnaam Warmond
Nummer bibliografie 5864