Gedenkboek der Utrechtse Studentenvereeniging “Triton” uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der vereeniging,1880-1930

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave Oosthoek / Utrecht / z.j. [1930]
Aantekeningen 140 p., ill.
Sport Watersport
Plaatsnaam Utrecht (stad)
Nummer bibliografie 4932