Gedenkboek der studenten roeisport en van den Nederlandschen Studenten Roeibond 1883-1932

Bibliografische gegevens

Auteur Abendanon, G.A. en N.J. Beversen (samenst.)
Uitgave Waltman / Delft / 1932
Aantekeningen 232 p., 56 p. pl., ill.
Sport Roeien
Nummer bibliografie 1067