Gedenkboek der Bossche Voetbal- en Athletiek-Vereeniging B.V.V.:

Aangeboden aan leden,donateurs en begunstigers bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / Z.p. / z.j. [1926]
Aantekeningen 66 p., ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Den Bosch
Nummer bibliografie 2989