Gedenkboek 1875-1925. Zutphensche Gymnastiekvereeniging Olympia opgericht 1 januari 1875

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave Druk: “De Hoop” / z.p. / 1925
Aantekeningen 46 p., ill.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Zutphen
Nummer bibliografie 2663