Gebouwen en terreinen voor gymnastiek, spel en sport. Handleiding voor den bouw, den aanleg en den inrichting

Bibliografische gegevens

Auteur Scharroo, P.W. en Jan Wils
Categorie Olympisch stadion
Uitgave Prometheus / Amsterdam,1925 /
Aantekeningen XV, 266 p., ill. Voorwoord: Pierre de Coubertin.
Nummer bibliografie 87