Frederikspark en Sportfondsenbad te Haarlem. Analyse van twee “kanjers”

Bibliografische gegevens

Auteur Uittenhout, Bart
Categorie Accommodaties
Uitgave Bedrijf Openbare Werken, Afd. Monumentenzorg sectie Bouwhistorie / Haarlem / 1990
Aantekeningen 12 p.
Plaatsnaam Haarlem
Nummer bibliografie 3931