Foar altyd in oranje-grien hert. 125 jaar VVV Tzummarum e.o.,1879-2004, oudste vereniging van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond

Bibliografische gegevens

Auteur Joostema, Sybe (tekst en samenst.) m.m.v. Lieuwe Heeringa en Jacob Lautenbach
Uitgave [VVV Tzummarum e.o.] / z.p. [Tzummarum] / z.j. [2004]
Aantekeningen 160 p., ill. Tekst in het Nederlands en het Fries.
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Tzummarum
Nummer bibliografie 2113