Fierljeppen. De sprong naar de overkant

Bibliografische gegevens

Auteur Keizer, Jasper
Uitgave It Frysk Ljeppersboun / z.p. [Oudkerk] / 1982
Aantekeningen 208 p., ill., lit.opg. Geschiedenis van het fierljeppen naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de overkoepelende wedstrijdorganisatie Frysk Ljeppersboun(F.L.B.)
Sport Fierljeppen
Plaatsnaam Friesland
Nummer bibliografie 1631