Feestprogramma 50 jaar (1916-1966) Rooms Katholieke Heerlerbaansche Bal-Sportvereeniging (R.K.H.B.S.)

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave [Rooms Katholieke Heerlerbaansche Bal-Sportvereeniging] / Heerlen / 1966
Aantekeningen [ongepag.], ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Heerlen
Nummer bibliografie 5990