Feestgids van den eere-avond en de openlucht-uitvoering t.g.v. het 50-jarig jubileum der Hengelose Gymnastiek Vereeniging

met medewerking van den Twentschen Turnkring op 27 en 28 juni 1925 te Hengelo(O.)

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave H.G.V. / Hengelo / 1925
Aantekeningen 43 p., ill.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Hengelo
Nummer bibliografie 4613