Feestgids ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan (1877-1957) van de R.K. Gulpener Turnclub

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave [R.K. Gulpener Turnclub / Gulpen / 1957
Aantekeningen [ongepag.], ill.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Gulpen
Nummer bibliografie 5973