Evert van Linge. Breker en bouwer

Idem, 101 markante Groningers in de twintigste eeuw (Noordboek, z.p. [Groningen], 2001), p. 118-119.

Bibliografische gegevens

Auteur Hermus, Jacques
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Voetbal
Persoon Evert van Linge
Nummer bibliografie 7455